profile_cover
e-mail 3 článek (s)
Les besoins artificiels-book-cover

Čtyři opatření proti kultuře používání a házení

SPOTŘEBA: Keucheyan nechce autoritářský marxismus, kde byrokracie rozhoduje o tom, co jeho občané potřebují.

Politika ve věku bezbožnosti

Nedávno přeloženo do norštiny, poslední malá kniha Petera Sloterdijka „Ve stejné lodi“ tematizuje výzvy hyperpolitiky v globalizované společnosti.

Ženský orgasmus - k čemu je dobrý?

Peter Sloterdijk napsal důležitý román v době, kdy se biologická vysvětlení lidských činů stala normou.
X