profile_cover
6 článek (s)
Trvalé obrázky: Budoucí historie nového levého kina

Filmová vzpoura

KINO: Trvalé obrázky Morgana Adamsona přináší revolučnímu filmu šedesátých let nový život a připomíná nám potřebu bojovat s převládajícími formami reprezentace.

Filmová vzpoura nové levice

KINO: Trvalé obrazy Morgana Adamsona oživují revoluční kino šedesátých let a připomíná nám nutnost bojovat s vládnoucími reprezentacemi.

Maďarsko 2018

MAĎARSKO: Maďarsko 2018 je film, který ukazuje karikaturu volební kampaně, ve které byl vítěz již vybrán. [Režisér Eszter Hajdú]

Město jako aréna pro vykořisťování a odpor v 21. století

Analýza nostalgie prostá nostalgie jako arény pro subjektivizaci a opětovné složení italského politického filozofa Antonia Negri.

Americký rasismus

V rozhledné knize Keeanga-Yamahtty Taylora se zkoumají historické a současné důsledky rasismu a příslib nového potenciálu pro černé osvobození.

Revoluce nyní!

Čekací doba je u konce: Svět vyžaduje povstání.
X